Bảng giá

Emoship cung cấp các gói dịch vụ đa dạng, phù hợp với mọi đối tượng cho dù bạn là ai

Fulfillment
Re-Label
Cơ bản
Tiêu chuẩn
Nâng cao

Cơ bản

300 đơn mỗi tháng

$2.59

mỗi kiện hàng*

Bắt đầu ngay
Nhập & xuất file CSV
Tích hợp kênh bán hàng
Phân tích doanh số
AfterShip tracking
Thông báo vận chuyển
Tracking API & webhooks
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Đề xuất sản phẩm
Đa người dùng
Hỗ trợ từ nhà phát triển
Nên sử dụng

Tiêu chuẩn

300+ đơn mỗi tháng

$2.39

mỗi kiện hàng*

Bắt đầu ngay
Nhập & xuất file CSV
Tích hợp kênh bán hàng
Phân tích doanh số
AfterShip tracking
Thông báo vận chuyển
Tracking API & webhooks
Hỗ trợ từ nhà phát triển
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Đề xuất sản phẩm
Đa người dùng

Nâng cao

500+ đơn mỗi tháng

$2.09

mỗi kiện hàng*

Bắt đầu ngay
Nhập & xuất file CSV
Tích hợp kênh bán hàng
Phân tích doanh số
AfterShip tracking
Thông báo vận chuyển
Tracking API & webhooks
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Đề xuất sản phẩm
Đa người dùng
Hỗ trợ từ nhà phát triển
Emoship Dot Pattern
Emoship Dot Pattern
Emoship Products

Giải pháp
hoàn tất đơn hàng Emoship

Emoship là giải pháp công nghệ giúp bạn quản lý và hoàn thành đơn hàng dễ dàng, mang sản phẩm tiềm năng của bạn đến với nhiều khách hàng hơn, mở rộng thị trường tại Mỹ và xây dựng thương hiệu toàn cầu.