Chính sách thanh toán

Chính sách chung

Chính sách Thanh toán đảm bảo khách hàng luôn có quyền truy cập vào các phương thức thanh toán tiêu chuẩn và an toàn, thông tin minh bạch về cách thanh toán và các khoản phí, cũng như được hướng dẫn cách giải quyết nếu vấn đề nảy sinh.

Định nghĩa

Thanh toán được thực hiện bởi những đối tượng sau:
Nhà cung cấp: các cá nhân hoặc doanh nghiệp sử dụng dịch vụ eCommerce fulfillment của Emoship. Các nhà cung cấp phải trả cho Emoship các khoản phí để hoàn tất xử lý đơn hàng và giao hàng cho khách hàng, bao gồm các khoản phí hoàn thiện, phí xử lý, phí lưu kho, phí vận chuyển và các khoản phí khác nếu phát sinh.
Doanh nghiệp FBA: các công ty sử dụng dịch vụ Amazon Re-Label tại Emoship. Các doanh nghiệp này sẽ phải trả cho Emoship các khoản phí cho quy trình dán nhãn lại, bao gồm in ấn, dán nhãn lại, đóng gói và vận chuyển đến kho hàng của Amazon. Chi phí cho dịch vụ này sẽ là sự kết hợp của các khoản phí: phí dán nhãn lại, chi phí bao bì đóng gói và phí xử lý.

Phương thức thanh toán

Để thanh toán, bạn cần phải nhập phương thức thanh toán hợp lệ như PayPal, thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán khác được chỉ định tại thời điểm bạn tạo tài khoản và luôn đảm bảo phương thức thanh toán còn hiệu lực. Emoship chỉ chấp nhận các phương thức thanh toán an toàn, bảo vệ thông tin khách hàng như PayPal, thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, Payoneer và PingPong.
Bằng cách đăng ký với tư cách là người dùng trong Emoship Customer Portal và sử dụng các dịch vụ của Emoship, bạn xác nhận và đồng ý rằng Emoship có thể tính phí đối với phương thức thanh toán mà bạn cung cấp ngay lập tức theo yêu cầu của bạn. Chi phí này sẽ tiếp tục được tính cho đến khi các dịch vụ bị chấm dứt và mọi khoản phí đã được bạn thanh toán đầy đủ. Emoship có quyền tạm dừng việc cung cấp dịch vụ cho đến khi các khoản bạn cần thanh toán được giải quyết hoàn toàn trong tài khoản của “Emoship Customer Portal”.

Hoàn tiền

Emoship không hoàn lại tiền cho các khoản thanh toán dịch vụ. Một khi Emoship tính phí cho các dịch vụ được cung cấp, điều đó có nghĩa là các dịch vụ đã phát sinh hoặc Emoship đang trong quá trình thực hiện dịch vụ. Vì lý do đó, Emoship sẽ không xử lý hoàn tiền cho bạn.

Chăm sóc khách hàng

Nếu bất kỳ điều khoản nào của chính sách này chưa rõ ràng hoặc bạn cần hỗ trợ thêm về bất kỳ giao dịch nào trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào qua email team@emoship.com.