Chính sách bảo mật

Trang

Chính sách Bảo mật này (“Chính sách Bảo mật”) cung cấp cho bạn các chi tiết cụ thể về cách chúng tôi, Công ty Emoship, thu thập và xử lý thông tin và định danh cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web và các dịch vụ liên quan ("Website" và “Trang web”). Emoship là bộ xử lý dữ liệu và kiểm soát dữ liệu của những thông tin được thu thập thông qua Trang web. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả trang web này, theo bất kỳ cách nào, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các thông lệ và chính sách được nêu trong Chính sách Bảo mật này và bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn theo những cách sau đây.

Mục đích của Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật này nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tin về cách Emoship thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ, bao gồm bất kỳ thông tin nào bạn có thể cung cấp khi bạn đăng ký bản dùng thử Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn tạo một tài khoản và hồ sơ với chúng tôi; mua hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; gửi cập nhật trạng thái; tìm kiếm và sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi; đăng ký nhận thông báo qua email, liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi; tham gia vào các cuộc khảo sát, diễn đàn công khai, cuộc trò chuyện hoặc phản hồi một trong các yêu cầu đề xuất và nội dung khác của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng cả Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi đều không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng không sử dụng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hay tên hiển thị hoặc tên người dùng nào mà bạn có thể sử dụng thông qua bất kỳ tính năng tương tác hoặc nhận xét công khai của Trang web hoặc Ứng dụng. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi mà không có sự xác minh hoặc sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào về trẻ em dưới 16 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Dữ liệu cá nhân, hoặc thông tin cá nhân, là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người có thể được nhận dạng trực tiếp hoặc gián tiếp. Thông tin này không bao gồm dữ liệu không thể dùng để nhận diện một người (dữ liệu ẩn danh).
Các loại thông tin cá nhân khác nhau của bạn mà chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao được nhóm như sau:
- Thông tin Nhận dạng, bao gồm tên, họ, tên người dùng hoặc mã định danh tương tự.
- Thông tin Liên hệ, bao gồm địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại.
- Thông tin Tài chính, bao gồm thông tin chi tiết thẻ thanh toán.
- Thông tin Giao dịch, bao gồm các chi tiết về các khoản thanh toán bạn đã nhận hoặc gửi đi cũng như các chi tiết khác về các dịch vụ mà bạn đã mua từ chúng tôi.
- Thông tin Kỹ thuật, bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), số ID duy nhất của thiết bị di động của bạn, dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, các phiên bản trình cắm của trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng cũng như công nghệ khác trên các thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web hoặc trên đó Ứng dụng được cài đặt và sử dụng.
- Dữ liệu Hồ sơ, bao gồm tên người dùng và mật khẩu của bạn, các giao dịch mua hoặc đơn đặt hàng do bạn thực hiện, vị trí, sở thích, phản hồi về dịch vụ và trả lời khảo sát của bạn.
- Dữ liệu Sử dụng, bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng Trang web, Ứng dụng, (các) ứng dụng khác và Dịch vụ của chúng tôi; chẳng hạn như các nút, điều khiển, sản phẩm và quảng cáo bạn nhấp vào, các trang của Ứng dụng hoặc Trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian bạn sử dụng các trang đó, những tìm kiếm của bạn, ngày và giờ bạn truy cập hoặc sử dụng cũng như thông tin về các sản phẩm mà bạn đang theo dõi thông qua Ứng dụng và Dịch vụ, tần suất bạn sử dụng các sản phẩm đó và dữ liệu liên quan khác.
- Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông, bao gồm các ưu tiên của bạn trong quá trình khám phá dịch vụ của chúng tôi và đối tác của chúng tôi cũng như các phương tiện liên hệ ưa thích của bạn.

Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Tổng hợp như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu Tổng hợp có thể được lấy từ thông tin cá nhân của bạn nhưng không được xem là thông tin cá nhân theo luật vì thông tin này không trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ danh tính của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể tổng hợp Dữ liệu sử dụng của bạn để tính toán tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập vào một tính năng của Trang web cụ thể. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc kết nối Dữ liệu tổng hợp với thông tin cá nhân của bạn để có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận diện bạn, chúng tôi sẽ xem dữ liệu kết hợp là thông tin cá nhân và sẽ sử dụng dựa theo Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ loại Dữ liệu Cá nhân đặc biệt nào của bạn bao gồm thông tin chi tiết về chủng tộc hoặc dân tộc, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, xu hướng tính dục, quan điểm chính trị, tư cách thành viên công đoàn, thông tin về sức khỏe và di truyền của bạn cũng như sinh trắc học. Chúng tôi cũng không thu thập bất kỳ thông tin nào về tiền án và hành vi phạm tội.

Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân

Các phương pháp khác nhau chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu từ các cá nhân bao gồm:
Thông qua tương tác trực tiếp của bạn với cổng dịch vụ của chúng tôi: Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Danh tính, Liên hệ và Dữ liệu tài chính bằng cách điền vào biểu mẫu hoặc liên hệ với chúng tôi qua bài đăng, điện thoại, email hoặc cách khác. Điều này bao gồm dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp hoặc cho phép người dùng truy cập khi bạn:
- đăng ký dùng thử các dịch vụ của chúng tôi;
- tạo tài khoản và hồ sơ với chúng tôi;
- mua một trong các dịch vụ;
- đăng ký nhận thông báo qua email của chúng tôi;
- hoàn thành một trong các biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi để nhận các báo cáo và nghiên cứu điển hình của chúng tôi;
- liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi;
- yêu cầu gửi thông tin tiếp thị; hoặc
- cung cấp cho chúng tôi một số phản hồi.

Công nghệ hoặc tương tác tự động: Khi bạn tương tác với Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập Dữ liệu kỹ thuật của thiết bị và xu hướng tìm kiếm của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin bằng các công nghệ sau:
- “Cookie” là các tệp dữ liệu được đặt trên thiết bị hoặc máy tính của bạn và thường bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Để biết thêm thông tin về cookie và cách tắt cookie, hãy truy cập http://www.allaboutcookies.org.
- “Log files” theo dõi các hành động xảy ra trên Trang web và thu thập dữ liệu bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang tham chiếu / thoát và Dấu thời gian của bạn.
- “Web beacons”, “tags” và “pixel” là các files điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn duyệt Trang web.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi luật pháp cho phép. Thông thường nhất, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
- Khi chúng tôi cần thực hiện hợp đồng mà chúng tôi sắp giao kết hoặc đã giao kết với bạn.
- Trường hợp cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba), đồng thời lợi ích và quyền cơ bản của bạn không vượt qua những lợi ích đó.
- Khi chúng tôi cần tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định.
Các loại cơ sở pháp lý mà chúng tôi sẽ dựa vào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là:
- Quyền lợi hợp pháp - lợi ích của doanh nghiệp chúng tôi trong việc tiến hành và quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi để có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và an toàn nhất. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cân nhắc mọi tác động tiềm ẩn đối với bạn (cả tích cực và tiêu cực) và quyền của bạn trước khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các hoạt động mà lợi ích của chúng tôi bị chi phối do tác động đến bạn (trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc được yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật). Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi đánh giá lợi ích hợp pháp của mình so với bất kỳ tác động tiềm ẩn nào đối với bạn đối với các hoạt động cụ thể bằng cách liên hệ với chúng tôi.
- Thực hiện hợp đồng - điều này có nghĩa là xử lý những thông tin cần thiết của bạn để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc thực hiện yêu cầu của bạn trước khi giao kết hợp đồng đó.
- Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định - điều này có nghĩa là xử lý thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định mà chúng tôi phải tuân theo.
- Chấp thuận - điều này có nghĩa là bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu theo cách này. Chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý rõ ràng từ bạn đối với một số mục đích sử dụng nhất định và bạn có thể rút lại sự chấp thuận đó bất cứ lúc nào.

Tóm lại, chúng tôi không dựa vào sự chấp thuận làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân của bạn ngoài việc gửi thông tin tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba cho bạn qua email hoặc tin nhắn văn bản. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý tiếp thị bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Bảo mật dữ liệu

Emoship đã áp dụng các biện pháp bảo mật dữ liệu để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Emoship chỉ cho phép các nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ có nhu cầu biết hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn theo hướng dẫn của Emoship. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và các cơ quan quản lý về bất kỳ vi phạm nào đối với thông tin cá nhân của bạn hoặc các biện pháp bảo mật của Emoship nếu được pháp luật yêu cầu.

Lưu giữ dữ liệu

Emoship sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo Mật này hoặc cho các mục đích đáp ứng các yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo, bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật.

Quyền truy cập

Theo luật, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình để chỉnh sửa, chuyển, xóa, hạn chế hoặc phản đối việc xử lý hoặc rút lại sự chấp thuận của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong những quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Bạn không cần phải trả phí để truy cập thông tin cá nhân của bạn hoặc để thực hiện các quyền của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn không hợp lý hoặc vượt quá mức quy định.

Để xác nhận yêu cầu của bạn, có thể chúng tôi cần yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn như một biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng thông tin cá nhân không bị tiết lộ cho bên thứ ba không được uỷ quyền. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp pháp của bạn trong vòng ba mươi ngày.

Liên kết của bên thứ ba

Trang web của Emoship có thể bao gồm các liên kết đến các trang web và ứng dụng của các bên thứ ba. Bằng cách nhấp vào các liên kết của bên thứ ba, bạn có thể cho phép họ thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các liên kết của các bên thứ ba này và bạn nên xem xét các chính sách bảo mật tương ứng của họ.

Liên hệ hỗ trợ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này hoặc cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi tại team@emoship.com.